Почетак » Актуелно
 

Већа безбедност у Спомен парку “Чачалица”

Сходно слову закона, у Спомен парку “Чачалица” биће ангажована професионална служба обезбеђења.

Натписи у појединим медијима довели су у заблуду грађане о ингеренцијама будућих чувара реда на омиљеном излетишту Пожаревљана.

Условима јавне набавке коју је Градска управа Пожаревца расписала за послове физичко-техничког обезбеђења Чачалице предвиђено је ангажовање четири радника, један у свакој смени. У техничкој спецификацији ове јавне набавке, између осталог, стоји:

– За време вршења послова физичке заштите, службеник обезбеђења ОВЛАШЋЕН је да провери идентитет лица које улази или излази из објекта или простора који се обезбеђује и у самом штићеном простору, прегледа лице или возило на улазу или излазу из објекта или простора и у самом штићеном простору, забрани неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат или простор који се обезбеђује. Такође, службеник обезбеђења овлашћен је и да нареди лицу да се удаљи из објекта или простора који се обезбеђује, ако се лице ту неовлашћено налази, упозори лице које својим понашањем или пропуштањем дужне радње може угрозити своју безбедност, безбедност других или изазвати оштећење и уништење имовине. Обезбеђење може и да привремено задржи лице које је затекао у објекту или простору у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције. Наведена овлашћења службеник обезбеђења може применити и употребити само у штићеном објекту или простору. – стоји у тексту техничке спецификације.

Случајним или намерним пропустом поједини медији су навели да ће припадници обезбеђења бити у обавези да све грађане у Спомен парку Чачалица легитимишу, претресају, или да им, по сопственом нахођењу, забране улаз или нареде да напусте штићени простор. Све то је узнемирило грађане и навело на помисао да ће на Чачалици владати неки посебан режим очувања реда и мира, навео је заменик начелника Градске управе Града Пожаревца.

Истина је да је ова јавна набавка потпуно у складу са Законом о приватном обезбеђењу и чланом 46. који прописује сва овлашћења службеника обезбеђења, укључујући и ношење оружја. Такође, јавна набавка прописује и да могу конкурисати само фирме са лиценцом добијеном од стране надлежних служби.

Поред тога, обезбеђење са истоветним ингеренцијама је већ две године ангажовано на пожаревачком хиподрому и није забележен ниједан случај прекорачења овлашћења као и било каквих непријатности по пролазнике.

Подели са другима: Facebook Twitter