Почетак » Актуелно » О Граду
 

Велико спремање у ПожаревцуSpring Cleaning in Pozarevac

У оквиру кампање Очистимо Србију, 9. јуна ће у многим градовима бити одржана акција чишћења „Велико спремање Србије“ за коју у Пожаревцу већ дуже трају обимне припреме како би се оправдала репутација једнох од најуспешнијих градова која је стечена претходних година. О томе је детаљно обавештена јавност на посебној конференцији за медије.

Акцији се прикључују школе, јавне установе и предузећа, војска и удружења грађана. Заменица градоначелника Вукица Васић позвала је грађане да се прикључе акцији и пријаве локације на којима се дивље одлаже отпад.

Прошле године је у акцији великог спремања у Пожаревцу учествовало око 2.000 волонтера. Захваљујући добром одзиву, град је добио 2 милиона динара. Новац ће се искористити за куповину нових 60 контејнера за отпад запремине 1 м3.

Координатор акције испред Комуналних служби Срђан Филиповић, каже да је до сада пријављено око 2.500 учесника и преко 70 локација за чишћење. Обезбеђене су заштитне рукавице и вреће за прикупљен отпад а јавна предузећа у Пожаревцу и Костолцу припремила су механизацију за одношење отпада.

Једнодневна акција, која ће бити одржана у суботу, има за циљ подизање свести становништва о потреби очувања животне средине.In the campaign’s clean up Serbia, 9 June will be held in many cities cleaning “The Cleaning of Serbia” which in Pozarevac for a long lasting extensive preparation in order to justify the reputation of one of the most successful cities acquired in previous years. That’s what the public informed in detail at a special press conference.

The action was joined by schools, public institutions and enterprises, military and civic associations. Deputy Mayor Vukica Vasic urged citizens to join the action and report the location where the wild waste disposal.

Last year, the action of a large saving in Pozarevac involved some 2,000 volunteers. Due to good response, the city has received 2 million. The money will be used to purchase 60 new container waste volume of 1 m3.

Coordinator of the actions in front of the utilities Srdjan Filipovic, said that so far reported about 2,500 participants and more than 70 locations to clean. Gloves are provided and bags for collected waste and public companies in Pozarevac and Kostolac prepared the machinery for waste disposal.

One-day action, which will be held on Saturday, aims to raise awareness about the need for environmental protection.

Подели са другима: Facebook Twitter