Почетак » Актуелно » Обавештења » О Граду
 

З А К Љ У Ч А К којим се предлаже Градоначелнику града Пожаревца да прогласи ванредну ситуацију на делу територије Града Пожаревца – градска депонија Јеремијино поље Штаб за ванредне ситуације

З А К Љ У Ч А К
којим се предлаже Градоначелнику града Пожаревца да прогласи ванредну ситуацију на делу територије Града Пожаревца – градска депонија Јеремијино поље Штаб за ванредне ситуације је услед избијања пожара на градској депонији – Јеремијино поље, на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на гашењу пожара, предлаже градоначелнику Града Пожаревца да прогласи ванредну ситуацију у циљу предузимања хитних и опертивних мера, ангажовању свих неопходних привредних субјеката, а ради обезбеђивања механизације и потребних техничких средстава као и предузимању других неопходних мера на гашењу пожара на градској депонији Јеремијино поље.

Ванредна ситуације се проглашава на основу члана 38. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), из разлога што је за санацију пожара неопходно ангажовати додатне снаге и средства, ангажовање свих неопходних привредних субјеката, а ради обезбеђивања механизације и потребних техничких средстава, уз појачан режим рада.

Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter