Почетак » Актуелно » О Граду
 

Greening projects for 25 millionЗа пројекте озелењавања 25 милиона

For more than a year, from the budget of the fund for the Protection of the environment of Pozarevac for 19 projects greening of public areas was spent about 25 million dinars, said the head of the fund Zarko Pivac.

Local government officials visited the depot of the Historic Archives and port of St. Petka Church in the neighborhood Busije where the green areas are decorated with funds.  For the arrangement of depot yard space, measuring about 20 acres, has spent about 1.6 million dinars and the arrangement of about 30 acres in the churchyard Busije cost about 3 million. The works were entrusted to the company „Reclamation and greening“ from Kostolac.

Pivac said that, among other things, the fund financed the landscaping in the hospital, Garden of the Princess Ljubica in Ljubicevo, around city Peace memorial and yard area for pets of elementary schools in the city. According to him, by the end of the year „green fund“ is planning to finance areas in local communities „Burjan“ and „Vujovic brothers“, and in the following year settlement Drmno. He added that the reactions of citizens indicate that funds have used in a proper manner. This fund is financed by the regular maintenance of green areas in Pozarevac and Kostolac, and arranging memorial park Cacalica.Нешто за више од годину дана из буџетског Фонда за заштиту животне средину града Пожаревца је за 19 пројеката озелењавања јавних површина утрошено око 25 милиона динара, изјавио је челник овог фонда Жарко Пивац.

Функционери локалне самоуправе обишли су уређени дворишни део депоа Историјског архива и порту црке Свете Петке у насељу Бусије где су средствима Фонда уређене зелене површине и прилази објектима. За уређење дворишног простора депоа, површине око 20 ари, утрошено је око 1,6 милиона динара, а уређење око 30 ари порте цркве у Бусијама коштало је око 3 милиона динара. Радови су били поверени Привредном друштву „Рекултивација и озелењавање“ из Костолца. Пивац је рекао да је, између осталог, Фонд финансирао уређење зелених површина у кругу Болнице, у Врту Кнегиње Љубице у Љубичеву, око спомен обележја Пожаревачки Мир и дворишног простора за кућне љубимце основних школа у граду. Према његовим речима, до краја године ЦЕ „Зелени Фонд“ финансирати уређење површина у месним заједницама „Бурјан“ и „Браћа Вујовић“, наредне године и у насељу Дрмно. Додао је како су реакције грађана показатељ да су средства из буџета употребљена на ваљан начин. Из овог Фонда финансира се и редовно одржавање зелених површина у Пожаревцу и Костолцу, као и уређење спомен парка Чачалица.