Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Greening projects for 25 millionZa projekte ozelenjavanja 25 miliona

For more than a year, from the budget of the fund for the Protection of the environment of Pozarevac for 19 projects greening of public areas was spent about 25 million dinars, said the head of the fund Zarko Pivac.

Local government officials visited the depot of the Historic Archives and port of St. Petka Church in the neighborhood Busije where the green areas are decorated with funds.  For the arrangement of depot yard space, measuring about 20 acres, has spent about 1.6 million dinars and the arrangement of about 30 acres in the churchyard Busije cost about 3 million. The works were entrusted to the company „Reclamation and greening“ from Kostolac.

Pivac said that, among other things, the fund financed the landscaping in the hospital, Garden of the Princess Ljubica in Ljubicevo, around city Peace memorial and yard area for pets of elementary schools in the city. According to him, by the end of the year „green fund“ is planning to finance areas in local communities „Burjan“ and „Vujovic brothers“, and in the following year settlement Drmno. He added that the reactions of citizens indicate that funds have used in a proper manner. This fund is financed by the regular maintenance of green areas in Pozarevac and Kostolac, and arranging memorial park Cacalica.Nešto za više od godinu dana iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredinu grada Požarevca je za 19 projekata ozelenjavanja javnih površina utrošeno oko 25 miliona dinara, izjavio je čelnik ovog fonda Žarko Pivac.

Funkcioneri lokalne samouprave obišli su uređeni dvorišni deo depoa Istorijskog arhiva i portu crke Svete Petke u naselju Busije gde su sredstvima Fonda uređene zelene površine i prilazi objektima. Za uređenje dvorišnog prostora depoa, površine oko 20 ari, utrošeno je oko 1,6 miliona dinara, a uređenje oko 30 ari porte crkve u Busijama koštalo je oko 3 miliona dinara. Radovi su bili povereni Privrednom društvu „Rekultivacija i ozelenjavanje“ iz Kostolca. Pivac je rekao da je, između ostalog, Fond finansirao uređenje zelenih površina u krugu Bolnice, u Vrtu Kneginje Ljubice u Ljubičevu, oko spomen obeležja Požarevački Mir i dvorišnog prostora za kućne ljubimce osnovnih škola u gradu. Prema njegovim rečima, do kraja godine CE „Zeleni Fond“ finansirati uređenje površina u mesnim zajednicama „Burjan“ i „Braća Vujović“, naredne godine i u naselju Drmno. Dodao je kako su reakcije građana pokazatelj da su sredstva iz budžeta upotrebljena na valjan način. Iz ovog Fonda finansira se i redovno održavanje zelenih površina u Požarevcu i Kostolcu, kao i uređenje spomen parka Čačalica.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter