Почетак » Обавештења
 

Захтев за обезбеђивање дозволе за кретање у време трајања забране кретања за време ванредног стања

У складу са Уредбом Владе Републике Србије, (“Службени гласни РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20 и 49/20), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутило је дана 7. априла 2020. године, свим Јединицама локалне самоуправе, инструкције- Упутство за кретање лица за време забране кретања.
Наиме, физичко лице које има потребу да пружи помоћ и негу другом лицу обраћа се Градској управи Града Пожаревца и подноси следећу документацију:

  • Захтев (може се преузети на сајту Града Пожаревца и у ходнику зграде Градске управе Града Пожаревца)
  • Фотокопију очитане личне карте
  • Фотокопију очитане личне карте лица којем је потребна помоћ и нега
  • Решења, потврде или уверења Центра за социјални рад или ПИО Фонда о признатом праву на помоћ и негу другог лица, као и увећани додатак за помоћ и негу другог лица медицинска документација
  • изјава корисника услуге или потврда Органа старатељства уколико је лице под старатељством, о потреби пружања услуге
  • уговор закључен између два физичка лица ( нпр.о доживотном издржавању и сл)
  • изјава лица које пружа услугу са свим потребним личним подацима.

Сагласност за дозволу кретања лица за време забране кретања даје надлежно Министарство, а потврде по добијеној сагласности издаје Јединица локалне самоуправе.
У складу са наведеним, захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година живота се неће разматрати из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.
Захтев – изјава

Подели са другима: Facebook Twitter