Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Zaposlenima u komunalnim delatnostima Grada Požarevca 100 odsto prilikom bolovanja zbog COVID-a 19

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović potpisao je danas aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Grada Požarevca, sa predsednikom Sindikata komunlanih delatnosti Grada Požarevca Bobanom Martinovićem.

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović rekao je da se ovaj aneks odnosi na plaćanje privremenog odsustva sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti Kovid 19 ili zbog mere izolacije i samoizolacije. Tako da će, u slučaju za prvih 30 dana odsustva, poslodavac isplaćivati zaradu iz svojih sredstava, a za odsustvo od preko 30 dana zarada će se isplaćivati tako što će se  iz sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja obezbediti  zakonom propisan iznos naknade zarade, a poslodavac će iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100 odsto osnova za naknadu zarade. Odsustvo sa rada se dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaska državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije MUP) ili izveštajem lekara sa doznakom. Tako da će zaposleni imati punu platu tokom bolovanja ili izolacije. Ovo je mera Vlade Republike Srbije koju grad prati i primenjuje.

Do sada su izvršene izmene i dopune posebnih kolektivnih ugovora za zdravstvene ustanove, socijalnu zaštitu, državnu upravu, lokalnu samopoupravu, MUP, predškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje. Grad Požarevac je među prvima u Srbiji potpisao ovakav Aneks posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti. Lokalna samouprava i na ovaj način pokazuje svoju solidarnost i brigu o radnicima i imali su odličnu saradnju sa sindikatima, rekao  je Pavlović. On je ovom prilikom pohvalio radnike iz ovih javnih preduzeća, koji su bili na visini zadatka tokom vanredne situacije. Gradonačelnik je zaključio da je preventiva bila na izuzetno visokom nivou što pokazuju i brojevi zaraženih u odnosu na druge gradove u Srbiji.

Boban Martinović predsednik Sindiakta zaposlenih u komunalnim delatnostima Grada Požarevca se zahvalio Gradu Požarevcu što je imao sluha za ove radnike koji su punom parom radili tokom vanrednog stanja i da nijedno javno preduzeće nije imalo prekida u radu i da su sve poverene poslove obavili.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter