Почетак » Актуелно » О Граду
 

Завршен Фестивал младих – најмасовнија културна манифестација у ПожаревцуCompleted Youth Festival – most massive cultural event in Pozarevac

Уручењем признања најуспешнијим учесницима, завршен је Фестивалу младих – најмасовнија културна манифестација у Пожаревцу на којој наступају најталентованији ученици из свих основних и средњих школа. У присуству председникам Скупштине града Жарка Пивца, директора школа, ученика и професора, представници Културно – просветне заједнице прогласили су победнике и доделили им дипломе и захвалнице.

Председник КПЗ Павле Миладиновић је рекао да је, управо завршени Фестивал био веома успешан и квалитетан и похвалио најмлађе учеснике, као и све ученике као и њихове васпитаче, наставнике и професоре који су уложили велики труд да би овај фестивал био одржан.

Жарко Пивац је поздравио награђене и присутне и истакао значај података да је толики број ученика учествовао на фестивалу младих. – Ми смо град који може да се подичи да има много културних догађаја у школама. Учествовањем на оваквим такмичењима ствара се и конкурентски дух, а људи дају и више од онога што су у првом тренутку сматрали да могу. Препознају се њихова интересовања и неки нови уметници, ствараоци, можда будући делатници у култури, или директори школа. Важније од свега тога, важније од свих награда јесте да деца уживају у стварању. Награде можда јесу битне, али не треба да буду на првом месту. То задовољство стварања је нешто што мора бити изнад свега и то је оно што остаје и оно чега ће се сећати док год су живи. Као град бићемо уз њих и у будућности и подржати њихова дела“. Пивац је награђенима уручио награде а потом отворио изложбу ликовних радова која је настала у оквиру Фестивала а постављена у Малој галерији Народног музеја где је и одржана свечаност.

У име награђених школа и ученика захвалио се директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Бранислав Стојановић који је још једном нагласио значај оваквог вида стваралаштва и надметања младих.Handing over the awards the most successful participants, completed the Youth Festival – most massive cultural event in Pozarevac of performing the most talented students from all elementary and secondary schools. In the presence of the President of the Assembly Zarko Pivac, principals, students and professors, representatives of the Cultural – Educational Society have declared winners and awarded them certificates and letters of thanks.

President of  „KPZ“ Paul Miladinovic said that just completed a very successful festival and praised the quality and the youngest participants, and all students and their tutors, teachers and professors who have worked very hard to make this festival was held.

Zarko Pivac welcomed the winners and participants and emphasized the importance of the data that so many students participated in the youth festival.

– We are a city that can be picked up that there are many cultural events in schools. By participating in such competitions and create a competitive spirit, and give people more of what they at first thought to be. They recognize that their interests and some new artists, creators, perhaps because of cultural activists, and school principals. More important than all this, the most important prize of all is that children enjoy creating. Prizes may include important but should not be the first. To the satisfaction of creating something that has to be paramount and that is what stays and what it will be remembered as long as he lives. As a city we will be with them in the future and support their actions.“.

Pivac awarded the winners with prizes and then opened an exhibition of art works that emerged during the Festival and is set in the Small Gallery of the National Museum where the ceremony took place.

In the name of the winning schools and students thanked the Director of the Primary School „Dositej Obradovic“ Branislav Stojanovic, who reiterated the importance of this type of competition and creativity of young people.

Подели са другима: Facebook Twitter