Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Završena sednica Skupštine grada Požarevca

Na samom početku 19. sednice požarevačkog parlamenta odbornici su razmatrati i usvojili odluku kojom se pristupa izradi Lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom za period od 2023. do 2032. godine. Lokalni plan upravljanja otpadom donosi se na period od 10 godina. Ovaj dokument bi trebalo da sadrži očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada koji će biti iskorišćen ili odložen na teritoriji Grada, programe sakupljanja otpada, smanjenja količina, sa predlozima za ponovnu upotrebu, upravljanja industrijskim otpadom i razvijanja javne svesti.

Izglasan je i predlog odluke o donošenju Plana generalne regulacije „Požarevac 4“, koji obuhvata deo grada Požarevca i Ćirikovac, ukupne površine 887,92 hektara, i predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kostolac. Na području se nalaze zatvor, groblje, čak tri deponije, buduća brza saobraćajnica, pruga, jedna osnovna škola, napušteno vojno vežbalište i jedno arheološko nalazište. Planom je predviđeno proširenje i rekonstrukcija obilaznice Požarevac – Veliko Gradište, odnosno izgradnje brze saobraćajnice petlja Požarevac – Golubac.

Odbornici su i izglasali da JKP „Komunalne službe“ dobije nove delatnosti a to su gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti, seču drveća i uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom.

Na dnevnom redu su bile i izmene i dopune odluka o osnivanju ustanova kulture čiji je osnivač grad Požarevac: Centra za kulturu, Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović Barili Požarevac i Gradskog ženskog hora „Barili“, kao i o podeli ustanove Centar za kulturu Požarevac i osnivanju tri ustanove u oblasti kulture.

Date su saglsnosti na Izveštaje o realizaciji prgrama poslovanja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac.

Odbrnici su doneli odluku o otuđenju iz javne svojine Grada Požarevca nepokretnosti MBTS10/0,4KV, 2h1000KVA „Industrijska zona 4“ 10/0,4KV,1h630 KVA „Industrijska zona br. 4“ i MBTS 10/0, 4KV, 1h630 KVA „Industrijska zona broj 6“ sa podzemnim vodovima u svojinu Elektrodistribucuje Srbije d.o.o Beograd, bez naknade. Ove dve nepokretnosti su predate EPS-u zato što po nameni čini elektrodistributivnu mrežu, priključenjem na mrežu ovih objekata omogućiće se priključivanje novih korisnika u cilju daljeg ekonomskog razvoja grada Požarevca.

Za direktorku Apotekarske ustanove izabrana je, dosadašnji v.d, Tatjana Činč a za v.d. direktora JP „Toplifikacija“ ponovo je postavljen Slaviša Stojković.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter