Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Израда идејног решења на конкурсу за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије "Милена Павловић Барили"
Број ЈН КЗД 1/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 29.авг.2017 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 26.јун.2017
Документација
Напомене