Почетак » Актуелно » О Граду
 

Day of workers in educationДан радника у образовању

Representatives of local government are presented Pozarevac recognition and financial reward on the Day of workers in education and the Charter of the Lifetime Achievement Award and cash prize of 20,000 dinars received the Regional Director Slavko Despotovic talents.

At a reception in the city administration awarded the 16 workers in education, and thanks were given to five individuals and companies outside the education system for outstanding contributions. Awarded for Lifetime Achievement Slavko Despotovic pointed out that recognition of him and his colleagues to undertake in the future continue to exercise good results in education.

The mayor Miodrag Milosavljevic said that in Pozarevac not a problem with the transfer of funds to schools is not the case in some other towns in Serbia. Milosavljevic said that the local government allocated substantial funds for investment in schools which are important for raising pupils’ standards and working conditions for teachers and students.Представници локалне самоуправе града Пожаревца уручили су признања и новчане награде поводом Дана радника у образовању а Повељу за животно дело и новчaну награду од 20.000 динара добио је директор Регионалног центра за таленте Славко Деспотовић.

На пријему у градској управи награђено је 16 радника у образовању, а захвалнице су додељене за 5. појединаца и предузећа комби образовног система за изузетне доприносе. Награђени за животно дело Славка Деспотовића истакао је како признања њега и његове колеге обавезују да у наредном периоду наставе са остваривањем добрих резултата у образовању.

Градоначелник Миодраг Милосављевић рекао је да у Пожаревцу не постоји проблем са преносом материјалних средстава школама што није случај у неким другим градовима у Србији. Милосављевић је нагласио како локална самоуправа издваја значајна средства за инвестиције у школама које су битне за подизање ученичког стандарда и услова рада за наставни кадар и ученике.