Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ПРВОГ КРУГА у Граду Пожаревцу

Расписује се оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ПРВОГ КРУГА у Граду Пожаревцу.

Поступак Јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања –
 https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid – односно преко АПЛИКАЦИЈЕ која се налази званично на веб презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште.

 

Правноснажна Одлука 1 лицитациони круг