Почетак » Актуелно
 

ИЗВЕШТАЈ СА 37. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ПОЖАРЕВЦА

Градско веће Града Пожаревца на седници, која је одржана протеклог викенда,  одбило је нови ценовник услуга Културно-спортског центра због неблаговременог достављања Већу, тако да је ова тачка на захтев градоначелника Банета Спасовића одбијена и враћена у процедуру.

На седници Градског већа Града Пожаревца усвојени су планови и програми рада установа за 2017. годину чији је оснивач Град Пожаревац. Реч је о Културно-спортском центру, Народном музеју, Центру за културу, Хору Барили, Галерији Милена Павловић Барили, Историјском архиву, Библиотеци, Центру за социјални рад и Туристичкој оргнаизацији Града Пожаревца.

Поред редовних активности у Културно-спортском центру су исказали потребу за заменом седишта и реконструкцију ВИП дела ложе, реконструкције на базену, уређењу спољне фасаде, израду пројекта за уређење осветљења хале као и уређења озвучења хале, набавка семафора за Градски стадион, израда пројекта затвореног базена и куповина клизалишта од 600 квадратних метара.

Народни музеј је исказао да треба утврдити разлоге који су довели до настанка дуга у износу 2 000 000 динара, и да је потребно да се у сарадњи са надлежним структурама тај дуг исплати како би Музеј могао да ради. Поред изложбених и истраживачких активности Музеј планира дигитализацију својих  збирки као и набавку нових експоната.

Центар за културу је у 2017. години планирао буџет у износу од 54 359 000 динара од те суме из буџета Града Пожаревца издвојено је 44 650 000 динара  док је остатак новца из сопстевних извора финансирања. Центар за културу ће спроводити програме које је реализовао и претходних година а новина од ове године је та да ће симфонијски оркестар Гвардија  радити у оквиру ЦЗК и имаће три концерта, за градску славу Света Тројица, Љубичевске коњичке игре и за Нову годину.

Градски женски хор Барили ове године обележава јубилеј 25 година од постојања и рада, тим поводом биће издата монографија о раду ове установе. Између осталих наступа треба издвојити наступе са мађарским хором Св. Ефрем у Пожаревцу и у Београду.

Галерија Милена Павловић Барили је за ову годину из сопствених средстава издвојила новац за израду пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и доградњу постојећег дела зграде у циљу проширења просторија за изложбе и уређење дворишта фондације. За средства ће конкурисати код домаћих и међународних фондова а од редовних активности у плану су изложбе у земљи и иностранству.

Историјски архив Пожаревац ове године ће извршити све радње у циљу организовања манифестације обележавања 70 година архива у 2018. години.

Библиотека ће у овој години окречити комплетне просторије, наставиће са набавком књига и реализоваће активности са Министарством културе а у плану је и опремање спомен собе Слободана Стојановића што ће радити уз сагласност породице Стојановића.

Центар за социјални рад ће радити на приоритетним услугама као што су Дневни боравак за старе особе и особе са инвалидитетом, успостављање линије СОС телефона, Саветовалиште за децу, младе и породицу и Прихватилиште за социјално и материјално угрожена лица. Док је 14 милиона динара издвојено за потребе једнократне помоћи за 680 породица. У њиховом плану је и покретање одељења у Костолцу.

Туристичка организација Града Пожаревца поред већ познатих активности у организацији манифестација узеће учешће на неколико престижних сајмова туризма. Учествоваће на међународном сајму туризма у Београду, затим на сајмовима у Крагујевцу, Нишу, Бања Луци, Крушевцу и Лесковцу.

Градско веће није усвојило Предлог одлуке о обављању комуналних делатности, због потребног усаглашавања са законом.

Усвојен је Програм развоја спорта у Пожаревцу 2017-2021. Главни циљ овог  програма је да да стратешку оријентацију Града Пожаревца о улози локалне самоуправе у мотивацији јавне свести о потреби бављења спортом и физичким вежбањем, о улози града у стварању идентитета самог Пожаревца, тако и сваког појединца и омогућити материјалне услове за бављење спортом и развијати свест о значају спорта на целокупно здравље друштва. Овим програмом се школа поред клуба акцентује као главни чинилац развоја сваког детета.

Већници су усвојили Локални акциони план за младе у коме се каже да је основни циљ свих субјеката у друштву да се помогне младим људима у проналажењу свога места у друштву, јер су они најважнија инвестиција за будућност и развој локалне заједнице. Као један од приоритета наводи се оснивање Канцеларије за младе.

На овом заседању добијена је сагласност о ангажовању екстерне ревизије градског буџета за 2016. годину а одлуку је потврдио државни ревизор.

На дневном реду нашле су се тачке које су због непрецизности и недостатака враћене на претходној седници а односе се на Програм летњег одржавања улица и других саобраћајница, Програм одржавања семафора, Програм одржавања јавне хигијене, Програм на одржавању јавних зелених површина, Програм одржавања јавне расвете, Програм чишћења таложнице у Стишкој улици, Програм чишћења кишне канализације и Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Све ове тачке су на овој седници већа усвојене. Тако да ће за Програм летњег одржавања улица, саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева бити издвојено за Пожаревац и Костолац 35 000 000 динара. За одржавање семафора у овој години издвојено је 3 774 600 динара.  За Програм одржавања јавне хигијене издвојено је 49 500 000 динара. За Програм одржавања јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу и околним селима намењено  је 21 196 480 динара. За чишћење канализације издвојено је 5 250 000 динара, за Програм чишћења сливника кишне канализације  издвојено је 4 950 000 динара и за Програм чишћења таложнице у Стишкој улици издвојено је 1 300 000 динара. За Програм хоризонталне и вертикалне сигнализације издвојено је 7 330 000 динара.

Усвојен је предлог  Закључка о избору банке за студентске кредите по којима би град субенционисао камату, и то је Societe Genarale банка која је и једина одговорила на тражење понуде од  стране Града Пожаревца. Ово је први пут да Пожаревац субевнционише камате за студентске кредите. Максимум отплате главнице је до 100 000 на годишњем нивоу.

Усвојен је захтев ПУ Љубица Вребалов за исплату чишћења вртића Невен,  који су починиоци кривичног дела, обили и направили штету,  а за услуге чишћења плаћено је 432 000 динара.

Већници су усвојили  Решења којима се за два пара одобравају средства за вантелесну оплодњу.

Подели са другима: Facebook Twitter