Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Jačanje saradnje dijaspore i matice obostrani interesStrengthening cooperation between the diaspora and the homeland – mutual interest

Prijem predstavnika dijaspore u Požarevcu

U svečanoj sali  zgrade Načelstva održan je veoma uspešan prijem predstavnika naše dijaspore (Austrije, Italije i Slovenije) poreklom iz grada Požarevca i Braničevskog okruga, kojem su prisustvovali i istaknuti privrednici Požarevca, gde je iskazano opšte uverenje da jačanje veza dijaspore i matice predstavlja obostrani interes. Među gostima su bili Rastko Janković, pomoćnik direktora i Radmila Mišić, savetnica za ekonomska pitanja u Kancelariji za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu Vlade Republike Srbije.

Domaćin prijema je bio gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić sa saradnicima. Gradonačelnik je pozdravio prisutne zemljake, poželeo im prijatan boravak u Požarevcu i iskazao želju za snažnijim poslovnim povezivanjem Grada i dijaspore. Naglasio je potrebu modernizacije Gradske uprave u sklopu koje bi bila otvorena kancelarija za saradnju sa dijasporom.

Rastko Janković pomoćnik direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu zahvalio se domaćinima na pozivu i organizaciji skupa i najavio otvaranje Kancelarije za dijasporu Braničevskog okruga pri kabinetu gradonačelnika Požarevca.

Tim povodom zaposleni u Kancelariji za LER su pripremili i održali prezentaciju privrednih potencijala grada Požarevca. Cilj prezentacije bio je upoznavanje prisutnih gostiju sa mogućnostima koje grad Požarevac nudi potencijalnim investitorima.

Prvi deo prezentacije, koji je izložila Danijela Tufegdžić, odnosio se na osnovne demografske i statističke podatke o gradu, lokalnoj privredi, strukturi nezaposlenosti. Ona je predstavila i mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (biomasu, geotermalne izvore, solarnu energiju, ugljenu prašinu).

Lela Milačić je predstavila značajne poljoprivredne potencijale koje grad poseduje, površinu i strukturu obradivog zemljišta, kao i lokacija koje su date pod zakup na osnovu programa zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Govorila je i o značaju i ulozi Agrarnog fonda, kao i o subvencijama koje isti dodeljuje poljoprivrednim proizvođačima.

Slobodan Stojićević iz Poljoprivredne škole „Sonja Marinković“ predstavio je projekat izgradnje plastenika u kompleksu poljoprivredne škole.

Veljko Obradović je predstavio lokacije za ulaganje koje grad nudi investitorima. On je prezentirao slobodne hale i zemljište za ulaganje, njihove površine i namenu, sa naglaskom značaja ulaganja u „Severni blok industrijske zone“ koja se prostire na 19 ha i predviđena je za investiranje u proizvodne i poslovno – komercijalne delatnosti.Od drugih grinfild (zemljište) lokacija pomenuo je Kompleks bivšeg Centra za živinarstvo 69 ha, Lučički put 1,21 ha, kasarnu Sopot 11,8 ha. Objekti koji stoje na raspolaganju investitorima su RD Inžinjering 1.210 m2, Enel 8.000 m2, Lion 6734 m2 i Upravna zgrada Moravke 800 m2. Pored toga stečajni upravnici će vrlo brzo ponuditi Fabriku šećera i objekte i zemljište kao i Markop koji se nalaze u staroj industrijskoj zoni, na ulazu u Požarevac sa leve strane.

Siniša Marjanović je govorio o olakšicama koje grad nudi budućim investitorima koje se sastoje od oslobađanja ili umanjenja plaćanja taksi i naknada za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta i lokalnih adiministrativnih taksi.

Nakon prezentacije potencijala grada, koordinatorka projekta municipalnih obveznica Vesna Ignjatović predstavila je ovaj novi finansijski instrument za prikupljanje sredstava izdavanjem obveznica grada Požarevca kao alternativnog načina zaduživanja. Ona je predstavila i novi informacioni memorandum koji ujedno predstavlja i vodič za investitore.

Savetnik gradonačelnika za investicije Saša Valjarević još jednom je pozdravio goste a zatim otvorio panel diskusiju sa učesnicima skupa koja je bila veoma sadržajna. Predstavnici naše dijaspore pokazali su najveće interesovanje za ulaganje u oblasti: mašinske i metalne industrije, proizvodnji ambalaže za farmaceutsku industriju, poljoprivredne i rasadničke proizvodnje, ugostiteljstva itd.

 Prezentacija privrednih potencijala grada Požarevca

Kontakti:

Veljko Albunović, Savetnik gradonačelnika za ekonomski razvoj
Telefon: 012/539-631, E-mail: valbunovic@pozarevac.rs

Saša Valjarević, Savetnik gradonačelnika za investicije
Telefon: 012/539-631, E-mail: valjarevic@live.com

Mr Tihomir Jovanović, Savetnik gradonačelnika za društvene delatnosti
Telefon: 012/539-631

Jasmina Milenković, šef službe za LER
Telefon: 012/539-678, E-mail: jmilenkovic@pozarevac.rsPrijem predstavnika dijaspore u Požarevcu

U svečanoj sali  zgrade Načelstva održan je veoma uspešan prijem predstavnika naše dijaspore (Austrije, Italije i Slovenije) poreklom iz grada Požarevca i Braničevskog okruga, kojem su prisustvovali i istaknuti privrednici Požarevca, gde je iskazano opšte uverenje da jačanje veza dijaspore i matice predstavlja obostrani interes. Među gostima su bili Rastko Janković, pomoćnik direktora i Radmila Mišić, savetnica za ekonomska pitanja u Kancelariji za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu Vlade Republike Srbije.

Domaćin prijema je bio gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić sa saradnicima. Gradonačelnik je pozdravio prisutne zemljake, poželeo im prijatan boravak u Požarevcu i iskazao želju za snažnijim poslovnim povezivanjem Grada i dijaspore. Naglasio je potrebu modernizacije Gradske uprave u sklopu koje bi bila otvorena kancelarija za saradnju sa dijasporom.

Rastko Janković pomoćnik direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu zahvalio se domaćinima na pozivu i organizaciji skupa i najavio otvaranje Kancelarije za dijasporu Braničevskog okruga pri kabinetu gradonačelnika Požarevca.

Tim povodom zaposleni u Kancelariji za LER su pripremili i održali prezentaciju privrednih potencijala grada Požarevca. Cilj prezentacije bio je upoznavanje prisutnih gostiju sa mogućnostima koje grad Požarevac nudi potencijalnim investitorima.

Prvi deo prezentacije, koji je izložila Danijela Tufegdžić, odnosio se na osnovne demografske i statističke podatke o gradu, lokalnoj privredi, strukturi nezaposlenosti. Ona je predstavila i mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (biomasu, geotermalne izvore, solarnu energiju, ugljenu prašinu).

Lela Milačić je predstavila značajne poljoprivredne potencijale koje grad poseduje, površinu i strukturu obradivog zemljišta, kao i lokacija koje su date pod zakup na osnovu programa zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Govorila je i o značaju i ulozi Agrarnog fonda, kao i o subvencijama koje isti dodeljuje poljoprivrednim proizvođačima.

Slobodan Stojićević iz Poljoprivredne škole „Sonja Marinković“ predstavio je projekat izgradnje plastenika u kompleksu poljoprivredne škole.

Veljko Obradović je predstavio lokacije za ulaganje koje grad nudi investitorima. On je prezentirao slobodne hale i zemljište za ulaganje, njihove površine i namenu, sa naglaskom značaja ulaganja u „Severni blok industrijske zone“ koja se prostire na 19 ha i predviđena je za investiranje u proizvodne i poslovno – komercijalne delatnosti.Od drugih grinfild (zemljište) lokacija pomenuo je Kompleks bivšeg Centra za živinarstvo 69 ha, Lučički put 1,21 ha, kasarnu Sopot 11,8 ha. Objekti koji stoje na raspolaganju investitorima su RD Inžinjering 1.210 m2, Enel 8.000 m2, Lion 6734 m2 i Upravna zgrada Moravke 800 m2. Pored toga stečajni upravnici će vrlo brzo ponuditi Fabriku šećera i objekte i zemljište kao i Markop koji se nalaze u staroj industrijskoj zoni, na ulazu u Požarevac sa leve strane.

Siniša Marjanović je govorio o olakšicama koje grad nudi budućim investitorima koje se sastoje od oslobađanja ili umanjenja plaćanja taksi i naknada za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta i lokalnih adiministrativnih taksi.

Nakon prezentacije potencijala grada, koordinatorka projekta municipalnih obveznica Vesna Ignjatović predstavila je ovaj novi finansijski instrument za prikupljanje sredstava izdavanjem obveznica grada Požarevca kao alternativnog načina zaduživanja. Ona je predstavila i novi informacioni memorandum koji ujedno predstavlja i vodič za investitore.

Savetnik gradonačelnika za investicije Saša Valjarević još jednom je pozdravio goste a zatim otvorio panel diskusiju sa učesnicima skupa koja je bila veoma sadržajna. Predstavnici naše dijaspore pokazali su najveće interesovanje za ulaganje u oblasti: mašinske i metalne industrije, proizvodnji ambalaže za farmaceutsku industriju, poljoprivredne i rasadničke proizvodnje, ugostiteljstva itd.

 Prezentacija privrednih potencijala grada Požarevca

Kontakti:

Veljko Albunović, Savetnik gradonačelnika za ekonomski razvoj
Telefon: 012/539-631, E-mail: valbunovic@pozarevac.rs

Saša Valjarević, Savetnik gradonačelnika za investicije
Telefon: 012/539-631, E-mail: valjarevic@live.com

Mr Tihomir Jovanović, Savetnik gradonačelnika za društvene delatnosti
Telefon: 012/539-631

Jasmina Milenković, šef službe za LER
Telefon: 012/539-678, E-mail: jmilenkovic@pozarevac.rs

Podeli sa drugima: Facebook Twitter