Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u državnoj svojiniPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik grada Požarevca“ broj 9/2009) Gradonačelnik grada Požarevca je dana 19.12.2014.godine

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U GRADU POŽAREVCU

i raspisuje 

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH  PONUDA U PRVOM  KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

 Javni oglas za davanje u zakup poljoprivredno zemljište

Pursuant to Article 64, paragraph 3 of the Law on Agricultural Land („Official Gazette of RS“, No. 62/06, 69/08 and 41/09) and Article 1 of the Decision on determining the competent authority to conduct the leasing of agricultural land owned by the state („Official Gazette of Pozarevac“ No. 9/2009) Mayor of Pozarevac day 19.12.2014.

DECISION

A public announcement for the lease of agricultural land in state ownership in Pozarevac and announces

ADVERTISEMENT

COLLECTION OF WRITTEN OFFER FIRST ROUND FOR LEASE OF AGRICULTURAL LAND IN STATE OWNERSHIP

 Public announcement of the lease of agricultural land

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter