Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште у државној својиниPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Пожаревца“ број 9/2009) Градоначелник града Пожаревца је дана 19.12.2014.године

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

и расписује 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА У ПРВОМ  КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 Јавни оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште

Pursuant to Article 64, paragraph 3 of the Law on Agricultural Land (“Official Gazette of RS”, No. 62/06, 69/08 and 41/09) and Article 1 of the Decision on determining the competent authority to conduct the leasing of agricultural land owned by the state (“Official Gazette of Pozarevac” No. 9/2009) Mayor of Pozarevac day 19.12.2014.

DECISION

A public announcement for the lease of agricultural land in state ownership in Pozarevac and announces

ADVERTISEMENT

COLLECTION OF WRITTEN OFFER FIRST ROUND FOR LEASE OF AGRICULTURAL LAND IN STATE OWNERSHIP

 Public announcement of the lease of agricultural land

 

Подели са другима: Facebook Twitter