Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za obuku kandidata za poznatog poslodavca u okviru projekta „Svež početak“

Ministarstvo_sport_logo_Pozarevac

Grad Požarevac u saradnji sa Poljoprivrednom školom “Sonja Marinković“, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, poziva nezaposlene mlađe osobe da se prijave za besplatne obuke za 26 kandidata.

Za potrebe kompanije PD “RIO“ Kostolac  organizujemo obuke za:

  • 14 aranžera cveća i biljnog materijala
  • 12 proizvođača povrća u zatvorenom prostoru

Po završetku obuke  kandidati će biti testirani od strane ove kompanije, a 9 najuspešnijih kandidata koji prođu test dobiće priliku da se zaposle u ovoj  kompaniji. Sve obuke počinju u junu mesecu 2015.godine . Finalno testiranje kandidata od strane poslodavaca biće organizovano nakon završetka obuka, u avgustu mesecu. Obuke će biti vršene u Požarevcu, u prostorijama Poljoprivredne škole “Sonja Marinković“. Еventualni putni troškovi padaju na teret projekta –do iznosa utroška ove pozicije.

Kriterijumi pri rangiranju:

USLOV

  • Kandidati mogu imati najviše 30 godina starosti
  • Kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji grada Požarevca

PRЕDNOST

  • Prednost imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu iz područja rada poljoprivreda, proizvodnje i prerade hrane

Kako se prijaviti?

Obrazac se može preuzeti na internet adresi:

www.pozarevac.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca,  ul. Drinska 2, kancelarija br. 36  i u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac,  Šumadijska br. 31, kancelarija br. 1

Popunjen formular, fotokopiju diplome poslednjeg nivoa obrazovanja i fotokopiju lične karte poslati  poštom, s naznakom „Prijava za obuku u okviru projekta „Svež početak “ “,  na sledeću adresu: Grad Požarevac ,ul. Drinska br.2, kancelarija broj 36

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom časopisu Reč naroda, odnosno od 26.05.2015. godine do 10.06.2015. godine.

Proces selekcije

Selekciju korisnika obaviće komisija formirana od predstavnika lokalne samouprave Grada Požarevca,  Poljoprivredne škole “Sonja Marinković“, kao i predstavnika poslodavaca PD “RIO“ Kostolac

Odabrani kandidati biće obavešteni o prijemu u program na osnovu podataka iz popunjenih formulara, a najkasnije do 16. juna 2015. godine.

  • Dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u kancelariji br.36 Gradske uprave grada Požarevca

Download Formular – aranžer cvetnih aranžmana

Download Formular – proizvođač povrća

Podeli sa drugima: Facebook Twitter