‘Конкурси’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. у 2023. години

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом 1.2. Образац пријаве 1.3. Формулар - наративни извештај 1.4. Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта 1.5. Образац изјаве 2 о непостојању сукоба интереса ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године, у 2023. години

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца Образац пријаве Формулар - наративни извештај Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 о непостојању сукоба интереса ...

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2023. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА Пријавни образац Формулар – наративни извештај Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 о непостојању сукоба интереса Модел Интерног акта о антикорупцијској политици  ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Пријавни образац Формулар – наративни извештај Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 о...

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2023. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу Пријавни образац Формулар – наративни извештај Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2023. годину

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава Пријавни образац Формулар – наративни извештај Образац изјаве 1 о обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 о непостојању сукоба интереса Модел Интерног акта о антикорупцијској политици ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ

 Јавни конкурс Пријавни образац Образац изјаве 1 - О обезбеђености средстава за реализацију пројекта Образац изјаве 2 - О непостојању сукоба интереса Формулар - наративни извештај Модел интерног акта о антикорупцијској политици ...

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину

Предлог ранг листе Решење о одбијању Решење о одбацивању...