‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.- 2025. u 2023. godini

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 1.2. Obrazac prijave 1.3. Formular - narativni izveštaj 1.4. Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta 1.5. Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa ...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2023. godini

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca Obrazac prijave Formular - narativni izveštaj Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa ...

KONKURS ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA CRKAVA I VЕRSKIH ZAJЕDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽARЕVCA U 2023. GODINI

KONKURS ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA CRKAVA I VЕRSKIH ZAJЕDNICA Prijavni obrazac Formular – narativni izveštaj Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa Model Internog akta o antikorupcijskoj politici  ...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA / PROJЕKATA NVO I UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA / PROJЕKATA NVO I UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC Prijavni obrazac Formular – narativni izveštaj Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave 2 o...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2023. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu Prijavni obrazac Formular – narativni izveštaj Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2023. godinu

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava Prijavni obrazac Formular – narativni izveštaj Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa Model Internog akta o antikorupcijskoj politici ...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA / PROJЕKATA UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U OBLASTI ZAŠTITЕ LICA SA INVALIDITЕTOM U 2023. GODINI

 Javni konkurs Prijavni obrazac Obrazac izjave 1 - O obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave 2 - O nepostojanju sukoba interesa Formular - narativni izveštaj Model internog akta o antikorupcijskoj politici ...

Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2022/2023. godinu

Predlog rang liste Rešenje o odbijanju Rešenje o odbacivanju...