‘LЕR’

Privredna prezentacija Grada Požarevca

Investirajte u Požarevac Invest in Pozarevac Investieren Sie in Pozarevac DE...

Projekti

Projekti...

Strateški dokumenti

Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2022. do 2029. godine Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period od 2021-2023. godine Lokalni akcioni plan za mlade 2021-2025. godine ...

Publikacije

Informacioni memorandum za izdavanje dugoročnih hartija od vrednosti *Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: ...

Kancelarija za Lokalni Еkonomski Razvoj

  Vodič za izdavanje građevinskih dozvola Kontakt Tel:  012/539-664 e-mail: ler@pozarevac.rs *Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/  ...