‘Obaveštenja’

Javni oglas za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama br. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 i 6780/42 sve u K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu člana 2, 3, 4, 5, 6. i 8.  Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za otuđenje građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama br. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 i 6780/42 sve u K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-48/2021-10-1  od  24....

Korisnicima površine javne namene umanjuje se iznos naknade za korišćenje površina za ove namene za 80%

Gradsko veće Grada Požarevca je na sednici održanoj 24.03.2021. godine a po inicijativi za umanjenje naknade za korišćenje površina javne namene u poslovne svrhe na teritoriji grada Požarevca tokom trajanja mera zabrane rada usled pandemije virusa COVID-19, Štaba za vanredne situacije grada Požarevca, donelo sledeću...

SISTEMATSKA DERATIZACIJA (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE VISAN DOO I ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 29.03.2021. DO 11.04.2021. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA. SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE: Gradska domaćinstva stambeni objekti...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA (POLOŽAJ U I GRUPI)

Na osnovu čl. 56. stav 1. i čl. 66. stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), čl. 95., 102. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne...

Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta – Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca (položaj u I grupi), na period od 5 godina

Na osnovu čl. 94. i 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16,113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 86/19 – dr. zakon), čl. 11.stav 3. i čl. 12. stav 2.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog...

Centar za COVID 19 mere

Od petka, 19. marta počinje sa radom Centar za COVID 19 mere, na kom pored najnovijih verzija naredbi i uredbi, privreda može dobiti i tačan podatak o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju, sa aspekta delatnosti koju obavljaju. Da li pojedini objekti smeju da rade,...