‘Обавештења’

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА  Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА ...

Распоред за ревакцинацију по сеоским месним заједницама за 08. мај

У наредном периоду вршиће се РЕВАКЦИНАЦИЈА становништва по сеоским месним заједницима по следећем распореду: У суботу 08. маја:  У Дубравици од 8 до 10 часова у основној школи, у Живици од 10:30 до 12 часова у основној школи и у Драговцу...

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1463/1и к.п.бр. 1348/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, улица Лоле Рибара број 25

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 и 9/2020 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Распоред за ревакцинацију по сеоским месним заједницама за 06. мај

У наредном периоду вршиће се РЕВАКЦИНАЦИЈА становништва по сеоским месним заједницима по следећем распореду: У четвртак 06. маја:  У Кленовнику Дом културе  од 8:00 до 9:00 часова,  и у Ћириковцу у месној канцеларији  од 09:30 до 11:00 часова. Молимо грађане да...

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА У КОСТОЛЦУ

Градско веће града Пожаревца, решавајући по захтеву Градске општине Костолац број у вези затварања дела улице Боже Димитријевића између улица Рударске и Николе Граонића у Костолцу у периоду од 1.5. - 1.9.2021. године у термину од 18,00 - 04,00 часова и по прибављеном изјашњењу Одељења...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 05, 07. и 10.05.2021. године у времену од 10:00 до 16:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) –...