‘Obaveštenja’

OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVACA

Obaveštavamo Vas da će 21.07. i 22.07.2022. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO SAN PLUS d.o.o. iz Beograda, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h. Planirano je...

JAVNA PREZENTACIJA GLAVNOG PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANjA državnog puta IB 33, deonica: POŽAREVAC (ORLjEVO) – LjEŠNICA

IB 33 Oglas - prezentacija projekta...

Obaveštenje – preliminarna lista kandidata koji se pozivaju za obuku

Preliminarna lista - POŽAREVAC Preliminarna lista - KOSTOLAC Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor. Rok za ulaganje prigovora na preliminarnu listu izabranih kandidata je 18. jul 2022. godine do 16 časova. ...

Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Udruženja građana Bolje sutra 012

...

Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Saveza nevladinih organizacija Požarevac „SNOP“

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021. – 2025. u 2022. godini

...