‘Обавештења’

Стабилизовано грејање у граду

Ноћас од 5h успостављен је стабилан систем грејања града Пожаревца. За данас нису предвиђене никакве интервенције....

Обавештење – ЈП Топлификација

У току је интервенција на локацији Симе Симића бр. 16. Без грејања су корисници на адресама Симе Симића од 14 до 32, Симе Симића од 1 до 5, ОШ "Краљ Александар", Пожаревачка гимназија, Чеде Васовића од 25 до 31, 7.  јул од 1 до 39 и ...

Обавештење – ЈП Топлификација

Услед квара на управљачком систему размењивачко пумпне станице у ТЕ-КО Костолац дошло је до прекида у испоруци топлотне енергије у периоду од 11:50 до 13:20h. Стабилизација грејања се очекује у вечерњим сатима. Завшене су интервенције на локацијама Београдска бр. 24 и Пожаревачки партизански одред...

Обавештење – ЈП Топлификација

Обавештавамо Вас да је давање паре из Блока III кренуло у 7:00h. Стабилизација грејања у граду се очекује у поподневним часовима, око 17h. Данас ће без грејања бити корисници на следећим адресама: 1. У перидоу од 8-14h, због радова у Београдској бр....

Саопштење ЈП Топлификација

У току је санација цурења на прикључку у ул. Београдска бр. 24 и без грејања су корисници на адресама Београдска од 2 до 50, Далматинска од 5 до 9 и Ђурђа Бранковића од 13 до 55. Завршетак радова се очекује до 17 часова. За данас је...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања у ул. Ужичкој бр. 9

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине  О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ   Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања,  спратности По+П+4+Пк (подрум, приземље, четири спрата и...