‘Обавештења’

Четврта седница Скупштине Града Пожаревца – 6. октобар 2016. године (четвртак)

 Позив за 4. седницу Скупштине Града Пожаревца...

Позив за учешће у пројекту “Наше право да живимо боље”

У оквиру спровођења пројекта „Наше право да живимо боље“, који реализују Удружење Рома Браничевског округа и град Пожаревац, предвиђена је тромесечна бизнис тренинг обука за лица ромске националности. Бизнис тренинг обука је шанса да савладате вештине у домену започињања сопственог бизниса, пласирања...

Позив за учешће у пројекту “Наше право да живимо боље”

У оквиру спровођења пројекта „Наше право да живимо боље“, који реализују Удружење Рома Браничевског округа и град Пожаревац, део активности се односи на обезбеђивање стажирања за ученике завршних година средњих стручних школа Ромске националности  и лица која су завршила средњу стручну школу у...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Одлука о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања

 Одлука о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања...