‘Obaveštenja’

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u gradskoj uprava Grada Požarevca

GRAD POŽARЕVAC Gradska uprava Grada Požarevca Broj: 01-111-14/2017-2 28.9.2018. godine P o ž a r e v a c Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016 i 113/2017) člana 12. Uredbe...

Poziv za devetnaestu sednicu Skupštine Grada Požarevca

...

Plan aktivnosti na pripremi TS za GS 2018/2019.

Iz Javnog preduzeća Toplifikacija poručuju da će biti spremni za grejnu sezonu od 7. oktobra. U ovom trenutku toplifikaciona mreža je napunjena sa 95 procenata. Početak punjenja i dopuna sekundarnih instalacija počela je od danas, završetak punjenja očekuje se 7. oktobra. Tople...

Zatvoren do daljnjeg za saobraćaj nadvožnjak u Kostolcu

Na osnovu naloga gradonačelnika Grada Požarevca, građevinska inspekcija Grada Požarevca izašla je na teren i prekontrolisala je sve mostove i nadvožnjake na teritoriji grada. Nakon kontrole je, zbog bezbednosti građana, zatvorila do daljnjeg za saobraćaj nadvožnjak u Kostolcu. Mole se građani da koriste...

Izmene Prostornog plana Gasifikacija

 Dokumentacija...

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Statuta Grada Požarevca

              Gradska uprava Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i druge subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta Statuta Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare. Javna rasprava sprovodi se u...