‘Obaveštenja’

Lista projekata u kulturi koji se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini, a po Konkursu objavljenom u lokalnom listu „Reč naroda“, dana 24.03.2015.godine, donosi Z A K Lj U Č A K       ODBACUJU SE kao nepotpune...

Dan pobede nad fašizmom

Dan pobede nad fašizmom...

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije grada Požarevca Povodom neophodnosti preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte  da  preduzmu sledeće mere: Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno zabrana...

Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

  Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine u 2015. godini...

Izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj

  Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj...

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja grada Požarevca

 GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA ...