‘Обавештења’

Градска изборна комисија у Пожаревцу наставила са одржавањем седница

Градска изборна комисија у Пожаревцу, од 11. маја 2020. године, наставила је са одржавањем седница, уз поштовање свих мера Министарства здравља, везано за ношење заштитних средстава и одржавање прописане социјалне дистанце од 2 метра између присутних лица у сали за заседање. ...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацртa Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословно комерцијалног објекта (продаја соларних панела) на катастарској парцели бр. 19331 КО Пожаревац израђен од стране ПД „Аула“ доо Београд

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 и 9/2020 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Потврђени урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на к.п.бр. 595 КО Баре, урађен од стране Самосталне радње „GARDEN STUDIO“ из Пожаревца. Урбанистички пројекат - Фабрика кондиторских производа, кп 9452-1 КО Позаревац Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштем...

Измена заказаног термина за одржавање јавне седнице Комисије за планове Града Пожаревца у вези са Нацртом Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ и Извештајем о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну средину

Одељење за урбанизам Градске управе Града Пожаревца, на основу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 30/2020 од 15.03.2020. године) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,...

ЈКП „Водовод и канализација“ – почињу са радом шалтери благајни

ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац обавештава грађане Пожаревца и Костолца да од понедељка 04.05.2020. предузећа на адресамаТопличина 2 у Пожаревцу и у Костолцу Боже Димитријевића бб. Радно време благајни биће од 08 часова до 17 часова радним даном, суботом од 08 часова до 12 часова. ...