‘Obaveštenja’

Obaveštenje: komunalna milicija – prekršajni nalozi

Milica Mihajlović Živko Paunović Miloš Lazović ...

Obaveštenje – ažurirana lista privrednih subjekata

Privredni_subjekti_14.11...

Suzbijanje kućnih formi komaraca u ulazima i podrumskim prostorijama stambenih zgrada

Obaveštavamo Vas da će Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju "ЕKO-SAN PLUS" D.O.O. izvršiti tretman suzbijanja kućnih formi komaraca u ulazima i podrumskim prostorijama stambenih zgrada 17.11.2023. u periodu od 10 do 16 časova na teritoriji grada Požarevca. Koristiće se preparat koji nije opasan...

Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2023/24 godinu,

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2023/2024. godinu PRIJAVA ZA DOBIJANJЕ  STUDЕNTSKЕ STIPЕNDIJЕ ...

Provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje

Obaveštavamo građane da će se u gradu Požarevcu izvršiti provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje - sirena dana 15.11.2023. godine u 12 časova. Sirene će se aktivirati emitovanjem jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak „PRЕSTANAK OPASNOSTI“)....

Strategija upravljanja rizicima 2023-2026. godine

Strategija upravljanja rizicima 2023-2026. godine Odluka za strategiju upravljanja rizicima ...