‘Obaveštenja’

LPA Grada Požarevca – 17. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

Lokalna poreska administracija Grada Požarevca obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno, u roku...

Saopštenje za javnost JKP “Vodovod i kanalizacija”

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA  Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA ...

Raspored za revakcinaciju po seoskim mesnim zajednicama za 08. maj

U narednom periodu vršiće se REVAKCINACIJA stanovništva po seoskim mesnim zajednicima po sledećem rasporedu: U subotu 08. maja:  U Dubravici od 8 do 10 časova u osnovnoj školi, u Živici od 10:30 do 12 časova u osnovnoj školi i u Dragovcu...

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 1463/1i k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ulica Lole Ribara broj 25

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 i 9/2020 ), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Raspored za revakcinaciju po seoskim mesnim zajednicama za 06. maj

U narednom periodu vršiće se REVAKCINACIJA stanovništva po seoskim mesnim zajednicima po sledećem rasporedu: U četvrtak 06. maja:  U Klenovniku Dom kulture  od 8:00 do 9:00 časova,  i u Ćirikovcu u mesnoj kancelariji  od 09:30 do 11:00 časova. Molimo građane da...