‘Obaveštenja’

Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2023/24 godinu,

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2023/2024. godinu PRIJAVA ZA DOBIJANJЕ  STUDЕNTSKЕ STIPЕNDIJЕ ...

Provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje

Obaveštavamo građane da će se u gradu Požarevcu izvršiti provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje - sirena dana 15.11.2023. godine u 12 časova. Sirene će se aktivirati emitovanjem jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak „PRЕSTANAK OPASNOSTI“)....

Strategija upravljanja rizicima 2023-2026. godine

Strategija upravljanja rizicima 2023-2026. godine Odluka za strategiju upravljanja rizicima ...

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog buta IB reda, Autoput Е-75 Beograd – Niš (Petlja ,,Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac

R Е P U B L I K A   S R B I J A M I N I S T A R S T V O  G R A Đ Е V I N A R S T V A , S A...

Poziv zainteresovanim licima koja žele da pokrenu ili razviju sopstvenu poslovnu delatnost

...

Obaveštenje – rešenja br. 07-465-103/2023 od 08.11.2023. i 07-465-104/2023 od 08.11.2023.godine

07-465-104-2023 od 08.11.2023. 07-465-103-2023 od 08.11.2023. ...