‘O Gradu’

Odluka o dodeli nagrada, povelje i plaketa Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4, 9. i 14. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19 i 13/19), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 12. oktobra 2020. godine, doneo...

Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period novembar – decembar 2020. godine

 Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca  Prijavni obrazac...

Odluka o dodeli nagrada, povelje i plaketa Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4, 9. i 14. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19 i 13/19), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 12. oktobra 2020. godine, doneo...

Akta sa treće sednice Skupštine grada Požarevca od 9. oktobra 2020. godine

 R E Š E Nj E o utvrđivanju cene toplotne energije za kupce priključene na sistem daljinskog grejanja – grejna sezona 2020/2021  R E Š E Nj E o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požarevac za 2020....

Održana Skupština grada Požarevca

Na 3. sednici požarevačkog parlamenta usvojen je rebalans budžeta koji će iznositi oko 5,2 milijardi dinara, što znači da je umanjen za oko 139 miliona dinara zbog pandemije korona virusa. Odbornici su dali saglasnost za davanje na korišćenje montažnog objekta – garaže...

Otvoreni Dani Slobodana Stojanovića

U Maloj sali Centra za kulturu Požarevac, otvorena je manifestacija „Dani Slobodana Stojanovića“ u sećanje na našeg uvaženog televizijskog stvaraoca dramaturga, književnika i profesora. Prisutne je pozdravila Vera Zarić Mitrović direktorka Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ uputivši sa scene segmente sećanja na...