Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-180 od 16.10.2014. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 16.10.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Predlog Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini Grada Požarevca.

Navedeni akt stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ iz Požarevca, Regionalna privredna komora u Požarevcu, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 23.10.2014. godine do 30.10.2014. godine i daju primedbe i predloge na navedeni akt putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „odluke o određivanju naknade za službenost prolaza“.

Otvoreni sastanak predstavnika organa Grada Požarevca i zainteresovanih pravnih lica, udruženja, građana i sredstava javnog obaveštavanja održaće se dana 30.10.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati u sali 107 Skupštine grada Požarevca. Odgovore na pitanja na tom sastanku davaće predstavnici Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ u Požarevca i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca.

Navedeni akt stavljen je na uvid i u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini Grada PožarevcaNa osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-180 od 16.10.2014. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 16.10.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Predlog Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini Grada Požarevca.

Navedeni akt stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ iz Požarevca, Regionalna privredna komora u Požarevcu, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 23.10.2014. godine do 30.10.2014. godine i daju primedbe i predloge na navedeni akt putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „odluke o određivanju naknade za službenost prolaza“.

Otvoreni sastanak predstavnika organa Grada Požarevca i zainteresovanih pravnih lica, udruženja, građana i sredstava javnog obaveštavanja održaće se dana 30.10.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati u sali 107 Skupštine grada Požarevca. Odgovore na pitanja na tom sastanku davaće predstavnici Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ u Požarevca i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca.

Navedeni akt stavljen je na uvid i u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini Grada Požarevca

Podeli sa drugima: Facebook Twitter