Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of public hearing convened

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-180 од 16.10.2014. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 16.10.2014. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Предлог Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Града Пожаревца.

Наведени акт стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца и огласној табли Градске управе града Пожаревца.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ из Пожаревца, Регионална привредна комора у Пожаревцу, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.10.2014. године до 30.10.2014. године и дају примедбе и предлоге на наведени акт путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „одлуке о одређивању накнаде за службеност пролаза“.

Отворени састанак представника органа Града Пожаревца и заинтересованих правних лица, удружења, грађана и средстава јавног обавештавања одржаће се дана 30.10.2014. године, са почетком у 13,00 сати у сали 107 Скупштине града Пожаревца. Одговоре на питања на том састанку даваће представници Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ у Пожаревца и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца.

Наведени акт стављен је на увид и у просторијама Градске управе града Пожаревца.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Града ПожаревцаНа основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-180 од 16.10.2014. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 16.10.2014. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Предлог Одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Града Пожаревца.

Наведени акт стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца и огласној табли Градске управе града Пожаревца.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ из Пожаревца, Регионална привредна комора у Пожаревцу, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.10.2014. године до 30.10.2014. године и дају примедбе и предлоге на наведени акт путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „одлуке о одређивању накнаде за службеност пролаза“.

Отворени састанак представника органа Града Пожаревца и заинтересованих правних лица, удружења, грађана и средстава јавног обавештавања одржаће се дана 30.10.2014. године, са почетком у 13,00 сати у сали 107 Скупштине града Пожаревца. Одговоре на питања на том састанку даваће представници Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ у Пожаревца и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца.

Наведени акт стављен је на увид и у просторијама Градске управе града Пожаревца.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Града Пожаревца

Подели са другима: Facebook Twitter