‘Planska dokumentacija’

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja ul. Deligradska br. 2,

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br....

Plan detaljne regulacije ”Severni blok industrijske zone” u Požarevcu

Plan detaljne regulacije ''Severni blok industrijske zone'' u Požarevcu...

Plan detaljne regulacije “TULBA-TABANA” u Požarevcu

Plan detaljne regulacije "TULBA-TABANA" u Požarevcu...

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac - Kostolac...

Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode na vodoizvorištu “Lovac”

Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode na vodoizvorištu "Lovac" u Kostolcu...

Generalni urbanistički plan PožarevcaGeneral Urban Plan Pozarevac

Na osnovu člana 35. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 121/12 i 132/14) i člana 32. stav 1. tačka 5) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 - prečišćen tekst),...