Početak » Obaveštenja
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu za period 2018-2021. godine

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu za period 2018-2021. godine

           Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu za period 2018-2021. godine (u daljem tekstu: Nacrt Plana) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu Plana održaće se u periodu od 4. decembra 2018. godine do 10. decembra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Odeljelju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu za period 2018-2021. godine“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaključak Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-171/2018-16 od 3. decembra 2018. godine, Program javne rasprave i Tekst Nacrta Plana.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter