Početak » Obaveštenja
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANjU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR

Gradska uprava Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i druge subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 5. oktobra  zaključno sa 12. oktobrom 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari na Nacrt dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 135 sa naznakom „Za javnu raspravu“.

Nacrt je stavljen na uvid na internet stranicama Grada Požarevca www.pozarevac.rs i oglasnoj tabli Grada Požarevca.

Po okončanju javne rasprave analiziraće se sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka Grada Požarevca.

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter