Почетак » Обавештења
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗАКУПА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Градска управа Града Пожаревца позива све грађане, удружења, правна лица са територије Града Пожаревца, средства јавног обавештавања и друге субјекте да се упознају са текстом Нацрта Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене закупа за пословни простор (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 5. октобра  закључно са 12. октобром 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Нацрт достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или писаним путем на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 135 са назнаком „За јавну расправу“.

Нацрт је стављен на увид на интернет страницама Града Пожаревца www.pozarevac.rs и огласној табли Града Пожаревца.

По окончању јавне расправе анализираће се све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука Града Пожаревца.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању цене закупа за пословни простор

 

Подели са другима: Facebook Twitter