Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANjU CENE ZA POSTAVLjANjE MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Gradska uprava Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i druge subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta odluke o utvrđivanju cene za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca  (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 19. oktobra  zaključno sa 23. oktobrom 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari na Nacrt dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 135 sa naznakom „Za javnu raspravu“.

Nacrt je stavljen na uvid na internet stranicama Grada Požarevca www.pozarevac.rs i oglasnoj tabli Grada Požarevca.

Po okončanju javne rasprave analiziraće se sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka Grada Požarevca.

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odluka o utvrđivanju cene za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Podeli sa drugima: Facebook Twitter