Почетак » Обавештења » О Граду
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градска управа Града Пожаревца позива све грађане, удружења, правна лица са територије Града Пожаревца, средства јавног обавештавања и друге субјекте да се упознају са текстом Нацрта одлуке о утврђивању цене за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца  (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 19. октобра  закључно са 23. октобром 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Нацрт достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или писаним путем на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 135 са назнаком „За јавну расправу“.

Нацрт је стављен на увид на интернет страницама Града Пожаревца www.pozarevac.rs и огласној табли Града Пожаревца.

По окончању јавне расправе анализираће се све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука Града Пожаревца.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одлука о утврђивању цене за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца

Подели са другима: Facebook Twitter
 
Остале теме: