Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решења о постављању привременог заступника за експропријацију

07-465-196/2022 Решење о постављању прив.заступ. за Миладиновић  (Александар) Живорад, за кп. 18488 КО Пожаревац;
07-465-200/2022 Решење о постављању прив.заступ. за Живановић Мирослава, за кп. 18483 КО Пожаревац;
07-465-217/2022 Решење о постављању прив.заступ. за пок. Стевуљевић (Јован) Крста, за кп. 19306 КО Пожаревац;
07-465-341/2022 Решење о постављању прив.заступ. за пок. Милошевић Радиша, кп. 18761/1 КО Пожаревац;
07-465-531/2022 Решење о постављању прив.заступ. за Миливојевић (Љубинка) Весна, кп. 6954/6 КО Пожаревац;
07-465-515/2022 Решење о постављању прив.заступ. за Бошковић (Петар) Димитрије, кп. 6952/2 КО Пожаревац;
07-465-400/2022 Решење о постављању прив.заступ. за Рајчић (Драгомир) Љубиша, кп. 528 КО Баре;
07-465-637/2022 Решење о постављању прив.заступ. за Рашић (Владимир) Радмила; кп. 2217 КО Братинац;
07-465-93/2022 Решење о постављању прив.заступ. за пок. Савић (Рајко) Предраг; кп. 788 КО Бубушинац.

Подели са другима: Facebook Twitter