‘cenovnik’

ЈП “Топлификација” – Одлука о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања

  ЈП "Топлификација" - Одлука о ценама топлотне енергије...

Јавна предузећа – ценовник услугаPublic companies – price list

 Ценовник услуга ЈКП "Комуналне службе"  Ценовник услуга ЈКП "Паркинг сервис"  Ценовник услуга ЈП "Топлификација"  Ценовник услуга ЈРП "Радио Пожаревац"  Ценовник услуга ЈРП "Водовод и канализација" Price list PUC "Utilities"  Price list JKP 'Parking Servis'  Price list JP "Toplifikacija"  Price list JRP "Radio...

ЈКП “Комуналне службе” нови ценовник услугаJKP “Utilities” new price list

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за финансије и јавне набавке Број: 01-38-16/2013-5 Датум: 03.02.2014. године П О Ж А Р Е В А Ц    ЈКП "Комуналне службе", Пожаревац - ценовник услугаРепублика Србија ...

Нови ценовник услуга ЈКП “Комуналне службе” из Пожаревца за 2013. годинуThe new pricelist of PUC “Public utilities” from Pozarevac in 2013. year

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ( "Службени гласник РС", бр. 88/11 ) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-4/2013-21 од 25. јануара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту...

Ценовник услуга ЈРДП “Радио Пожаревац” за 2012. годинуPrice list JRDP “Radio Pozarevac” for 2012. year

Градска управа Града Пожаревца Дринска 2 12000 Пожаревац ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НОВОГ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈРДП "РАДИО ПОЖАРЕВАЦ" На основу Закона о изменама и допунама о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 93/2012), којим се порез на додату вредност са 18% повећава на 20%, Управни...