‘javni uvid’

Јавна седница Комисије за планове града ПожаревцаThe public meeting of the Planning Committee of Pozarevac

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОБАВЕШТАВА Да ће се јавна седница Комисије за планове града Пожаревца, на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације Костолца и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Костолца на животну средину,...

Обавештење – јавни увид у Нацрт Просторног планаAnnouncement – public access to the Draft Spatial Plan

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б А В Е Ш Т А В А Да је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја...