‘konkurs’

Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова

 Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова На основу Споразума бр.1730-101-4/2016 од 30.05.2016.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала Пожаревац и града Пожаревца и у складу...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14)  и Правилника...

Листа за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

  Листа за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца

 Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца  Пријава за добијање студенстке стипендије...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца

 Предлог ранг листе за доделу стипендија  Решење - Конкурс за доделу стипендија студентима...

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години, а по Конкурсу објављеном у локалном листу „Реч народа“, дана 24.03.2015.године, доноси З А К Љ У Ч А К  ОДБАЦУЈУ СЕ као непотпуне пријаве...