‘konkurs’

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova

 Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova Na osnovu Sporazuma br.1730-101-4/2016 od 30.05.2016.godine o međusobnom uređivanju prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac i grada Požarevca i u skladu...

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14)  i Pravilnika...

Lista za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

  Lista za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca

 Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca  Prijava za dobijanje studenstke stipendije...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca

 Predlog rang liste za dodelu stipendija  Rešenje - Konkurs za dodelu stipendija studentima...

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini, a po Konkursu objavljenom u lokalnom listu „Reč naroda“, dana 24.03.2015.godine, donosi Z A K LJ U Č A K  ODBACUJU SЕ kao nepotpune prijave...

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Na osnovu člana 17, 18.  i 19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), člana 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti  javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 126/14) Odluke o budžetu grada Požarevca za...

Konkurs za obuku kandidata za poznatog poslodavca u okviru projekta „Svež početak“

Grad Požarevac u saradnji sa Poljoprivrednom školom ''Sonja Marinković'', uz podršku Ministarstva omladine i sporta, poziva nezaposlene mlađe osobe da se prijave za besplatne obuke za 26 kandidata. Za potrebe kompanije PD ''RIO'' Kostolac  organizujemo obuke za: 14 aranžera cveća i...