‘konkursi’

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом

 Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у 2016.години...

КУД-ови: Предлог листе за финансирање, односно суфинансирање активности истих

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2015 години Број: 01-06-55/2015-19-2 20.08.2015. године  ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИСТИХ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У У ЛИСТУ “РЕЧ НАРОДА” 21.07.2015.ГОДИНЕ Рок за приговор је 3 дана од...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

 Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО у 2015. години...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури

 Предлог листе за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2015. години...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца

 ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА ...

Предлог листе реда првенства за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

На основу члана 6. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела Комисија за избор корисника социјалног становања Градске управе града Пожаревца на седници одржаној 04.03.2015. године је утврдила  Предлог листе реда првенства за избор...