‘lokalna poreska administracija’

Odeljenje lokalne poreske administracije

Rukovodilac odeljenja: Dušanka Begović e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-773 Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na: poslove lokalne poreske administracije, utvrđivanja izvornih prihoda Grada, poslove vođenja knjigovodstva izvornih prihoda Grada, poslove kancelarijske i terenske kontrole i naplate izvornih prihoda Grada, ...

LPA: ObaveštenjeThe local tax administration : Announcement

Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica da su obaveze po osnovu poreza na imovinu za prvi kvartal dužni da uplate do 15. februara. Do donošenja rešenja za 2015. godinu akontacije se plaćaju u visini i na način utvrđen rešenjem za...

Rok za porez 15. majDeadline for tax 15 May

Odeljenje za poslove lokalne poreske administracije grada Požarevca podseća sugrađane da je 15. maj 2013. godine poslednji dan za plaćanje obaveza za porez na imovinu, građevinsko zemljište i firmarinu, a u smislu odredaba Odluke o otpisu kamate.Odeljenje za poslove lokalne poreske administracije grada Požarevca podseća...

Obaveštenje za javnostAnnouncement for public

Odlukom Vlade R. Srbije produžen je rok za uplate po važećem Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga do 31.03.2013. godine tako da se sve uplate do ovog datuma smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa se mogu koristiti sva prava iz ovog Zakona. ...

Obaveštenje – Lokalna poreska administracija – produženje rokaAnnouncement – Local Tax Administration

Lokalna poreska administracija Požarevca obaveštava poreske obveznike da je rok 31. januar 2013. godine iz zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanja poreskog duga, a u skladu sa odlukom Vlade RS pomeren na 31. mart 2013. godine. Tako da će se sve uplate izvršene do...

ObaveštenjeAnnouncement

Zbog povećanog interesovanja građana za otpis kamata LPA će raditi i u sredu 30. januara do 18 časova.Due to the increased interest of the citizens to write off the interest LPA will work on Wednesday 30th January till 18 h. ...