‘nacrt prostornog plana’

Obaveštenje – javni uvid u Nacrt Prostornog planaAnnouncement – public access to the Draft Spatial Plan

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA O B A V E Š T A V A Da je u toku javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav (Panevropski koridor VII) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja...

Nacrt prostornog plana – Saopštenje za javnostDraft Spatial Plan – Press Release

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Požarevca oglasilo je javni uvid u Nacrt Prostornog plana grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana grada Požarevca na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj...