‘nacrt prostornog plana’

Обавештење – јавни увид у Нацрт Просторног планаAnnouncement – public access to the Draft Spatial Plan

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б А В Е Ш Т А В А Да је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја...

Нацрт просторног плана – Саопштење за јавностDraft Spatial Plan – Press Release

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца огласило је јавни увид у Нацрт Просторног плана града Пожаревца (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана града Пожаревца на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој...