‘odluke’

Одлуке – Јавна предузећаDecisions – Public Companies

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Бр. 01-2968—1 Датум: 12.06.2014 П О Ж А Р Е В А Ц На основу члана 33 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-102/2014-3 од 2. јуна 2О14.године, Надзорни одбор ЈКП "'Водовод и...

Прва седница новоизабраног Градског већаThe first session of newly elected City Council

Новоизабрано Градско веће Пожаревца одржало је прву седницу. Нови председник овог органа локалне самоуправе је градоначелник Пожаревца Миомир Илић а његова заменица на обе функције Вукица Васић која је ове дужности обављала и у претходном мандату локалне власти. Чланови Градског већа су...