‘odluke’

Odluke – Javna preduzećaDecisions – Public Companies

Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" Br. 01-2968—1 Datum: 12.06.2014 P O Ž A R E V A C Na osnovu člana 33 Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-102/2014-3 od 2. juna 2O14.godine, Nadzorni odbor JKP "'Vodovod i...

Prva sednica novoizabranog Gradskog većaThe first session of newly elected City Council

Novoizabrano Gradsko veće Požarevca održalo je prvu sednicu. Novi predsednik ovog organa lokalne samouprave je gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić a njegova zamenica na obe funkcije Vukica Vasić koja je ove dužnosti obavljala i u prethodnom mandatu lokalne vlasti. Članovi Gradskog veća su...