‘prodaja’

Prodaja upotrebljavanih službenih vozilaSale of used official vehicles

PRODAJA UPOTRЕBLJAVANIH SLUŽBЕNIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA U POSTUPKU NЕPOSRЕDNЕ POGODBЕ Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotrebljavanih službenih putničkih vozila Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa Odlukom Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-130/2014-1 od 18. jula 2014. godine ...

Rešenje o utvrđivanju lokacija za prodaju bostanaDecision on determining the locations for the sale of melons

Gradsko veće grada Požarevca, na sednici održanoj dana 20. juna 2012. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju bostana u letnjem periodu, te na osnovu člana 86. Statuta grada Požarevca-prečišćen tekst...