‘prodaja’

Продаја употребљаваних службених возилаSale of used official vehicles

ПРОДАЈА УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године ...

Решење о утврђивању локација за продају бостанаDecision on determining the locations for the sale of melons

Градско веће града Пожаревца, на седници одржаној дана 20. јуна 2012. године, разматрало је потребу за утврђивање локације и начина коришћења површине јавне намене на територији Града Пожаревца и Костолца за продају бостана у летњем периоду, те на основу члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст...