‘raspodela sredstava’

Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društava za raspodelu sredstava iz budžeta grada Požarevca

 Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društava za raspodelu sredstava  Zaključak KUD 2015...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini broj: 06-40-535/2014 datum: 11.04.2014. godine P o ž a r e v a c PREDLOG...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2012. godiniThe competition for allocation of funds for cultural and artistic society in 2012. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-19/2012 od 14.02.2012. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...