‘raspodela sredstava’

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета града Пожаревца

 Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава  Закључак КУД 2015...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у културиThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години број: 06-40-535/2014 датум: 11.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2012. годиниThe competition for allocation of funds for cultural and artistic society in 2012. year

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-19/2012 од 14.02.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...