‘rebalans budzeta’

Ребаланс буџета без подршке УРСThe supplementary budget without support from URS

Скупштина града Пожаревца усвојила је ребаланс буџета за 2012. годину који сада износи безмало износи 3,2 милијарде динара. У ребалансираном буџету је око 95 милиона динара неутрошених средстава из прошле године и око 50 милиона динара од трансфера из републике. На основу уредбе о регулисању...

Припремљен ребаланс буџетаPrepared revised budget

Поводом 75. седнице Градског већа Пожаревца, конференцију за медије одржали су председник овог органа, градоначелник Миодраг Милосављевић и начелница Оделења за привреду и финансије Биљана Кочи. Чланови Већа расправљали су о 83 тачке дневног реда а њихови закључци биће достављени на усвајање одборницима Скупштине града...